Medeniyyet.info Jurnalı

Vebsayt

Təsvir

JURNAL HAQQINDA


Jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 30 aprel 2010-cu il tarixli (protokol № 10-R) qərarı və İSSN 2413-2365 nömrəsi ilə Sənətşünaslıq, Memarlıq, Kulturologiya və Pedaqogika üzrə “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”na daxil edilmişdir. Jurnala təqdim olunan əlyazmalar geri qaytarılmır, dərc olunan materiallar yalnız redaksiyanın icazəsi ilə istifadə oluna bilər.
Jurnal “CBS” mətbəəsində çap olunur.
Tiraj: 1000. Elmi, metodiki, publisistik “Mədəni-maarif işi” jurnalı 1967-ci ildən çıxır. 2012-ci ilin yanvar ayından “Mədəni həyat”, 2015-ci ilin mart ayından “Mədəniyyət.AZ” , 2020ci ildən isə Mədəniyyət/Culture adı ilə nəşr olunur.
Şəhadətnamə № R-122
http://www.medeniyyet.info/

Əlavə məlumat

Şəhər/Rayon Bakı

Sayt məlumatı

Saytın ID-si: 48
Baxışların sayı: 94
Əlavə edilib: 23.08.20 22:11:38
Yenilənib: 23.08.20 22:11:38
Vaxtı bitir: 23.08.21 22:11:00
Kateqoriya: Jurnallar

Cəmi təkrarlanan baxışlar: 0
Cəmi unikal baxışlar: 16